Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de rijopleidingen die verzorgd worden door Autorijschool Klinkert.
Deze opleidingen hebben als doel het behalen van het rijbewijs naar de maatstaven van het Centraal Bureau Rijvaardigheid.


Autorijschool Klinkert is aangesloten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30175648.


ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool

1.1 De leerling krijgt praktijkles in een lesauto met een instructeur die aan de eisen voldoen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig "instructeurcertificaat".

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd nadat de examenkosten betaald zijn.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de lesauto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval wanneer er iets voorvalt waarvoor deze aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna zal de rijschool de les in rekening brengen in verband met de gereserveerde tijd.
Dit geldt ook in geval van ziekte, dubbele afspraken enz. Probeer dus altijd tijdig af te bellen indien dit nodig mocht zijn. Bij geen gehoor altijd even inspreken op ons antwoordapparaat. Reden voor deze regeling is dat de ontstane ruimte in onze agenda binnen dit tijdsbestek niet meer in te vullen is.

2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1 Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de eerste termijn of het gehele bedrag van het pakket voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Bij een 2 of 3 termijnen betalingsregeling volgen de betalingen naar rato.

3.3 Mocht het toch voorkomen dat de leerling zijn financiele verplichtingen niet nakomt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.4 Nadat een pakket is aangeschaft kan er geen terugbetaling of restitutie plaatsvinden.

 

3.5 Betaalde lessen en of lespakketten vervallen na een lesstop van 3 maanden automatisch. Tenzij de kandidaat en de rijschool samen anders zijn overeengekomen.


ARTIKEL 4 Rijexamens

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool zal dan wel administratiekosten moeten doorberekenen voor een opnieuw te reserveren examen.

4.3 Wanneer een CBR examen, Toets of BNOR examen na accoord van de kandidaat is gereserveerd kan deze niet meer aangepast of geannuleerd worden.


Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button